OVER RENÉ

HOE HET BEGON
Na mijn opleiding tot wetenschappelijk fotograaf aan de school voor Fotografie en Fotonica te Den Haag, ben ik in 1984 in dienst gekomen van het Centraal Laboratorium voor onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap (kortweg het CL) te Amsterdam.

In het CL (nu Rijksdienst Cultureel Erfgoed, RCE) waren alle disciplines aangaande kunst conservering en kunstrestauratie vertegenwoordigd, waardoor ik een goede blik in de experimentele-‘onderzoekskeuken’ van de Nederlandse moderne en klassieke kunst heb kunnen werpen. Met door ervaring heb ik mij in de kunstonderzoeksfotografie kunnen specialiseren.

FOCUS
In 1987 heb ik naast mijn aanstelling als fotograaf bij het CL mijn eigen bedrijf ‘René Gerritsen Fotografie’ opgestart. Aanvankelijk als ‘allround’ fotograaf, maar uiteindelijk heb ik mij volledig op de kunst en onderzoeks fotografie geworpen, ik merkte dat vooral daar mijn hart en mijn kwaliteiten lagen.

Na mijn werkzaamheden voor het CL ben ik in 1990 in dienst gekomen van het restauratie atelier SKRA, een van de eerste grote particuliere schilderijenrestauratie instellingen van Nederland.

DOCEREN 
Door mijn bekendheid met fotografie van kunstvoorwerpen ben ik gevraagd om les te geven aan diverse instellingen zoals de Reinwardt Academie (destijds in Leiden), de opleiding tot schilderijen restaurator in Limburg (SRAL), de opleiding restauratoren in Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Conservering en Restauratie.

Van 1988 tot 2012 heb ik jaarlijks studenten de beginselen van de kunstonderzoek en documentatie fotografie bijgebracht. Tegenwoordig geef ik op maat gesneden fotografiecursussen aan restauratoren, archeologen en in kunst gespecialiseerde fotografen.

VOC
Een archeologische opgraving heeft mijn carrière als fotograaf bepaald. Mijn vader is de bekende Amsterdamse fotograaf Frits Gerritsen ( † 2011 ), waardoor de fotografie door mijn aderen is gaan stromen. Maar het is de opgraving naar het VOC schip ‘Amsterdam’ in 1984 die ervoor heeft gezorgd dat ik een aanstelling heb gekregen bij het Centraal Laboratorium en waardoor ik mijn richting in de fotografie heb bepaald.

NOVA ZEMBLA
Door de opgraving naar VOC schip ‘Amsterdam’ in Hastings (GB) heb ik de contacten gelegd die er weer voor hebben gezorgd dat ik twee keer (1993 en 1995) met een expeditie mee ben geweest naar Nova Zembla om het ‘Behouden Huis’ en het graf van ‘Willem Barentsz’ te onderzoeken. Archeologie is steeds een rode draad geweest in mijn fotografische loopbaan.

Sinds 2011 ben ik 6 keer mee geweest naar de opgraving van de Latijnse stad ‘Satricum’, in Italië.

CULTUREEL ERFGOED
Ik voel mij een bevoorrecht mens dat ik middels mijn werk kan bijdragen tot het in stand houden van ons cultureel erfgoed. Het geeft een enorme voldoening te zien dat restauratoren door mijn bijdragen hun werk nog beter kunnen uitvoeren. Kunsthistorici kunnen nóg exacter een authenticatie en datering vaststellen en kunstbezitters hebben een beter inzicht over de herkomst en de conditie van hun kostbare bezit.

SPECIALISATIE
Door mijn specialisatie kom ik in aanraking met de meest uiteenlopende kunstvoorwerpen en kunst gerelateerde opdrachtgevers. Het is een enorme eer en uitdaging mijn kwaliteiten als gespecialiseerd fotograaf in dienst van de kunst, kunstrestauratie en conservering te kunnen stellen.

renegerritsen.jpg