Expeditie

Nova Zembla

Een bijzonder avontuur zijn de twee expedities naar Nova Zembla geweest. In 1993 en 1995 ben ik door Jerzy Gawronski (Stadsarcheoloog van Amsterdam en destijds maritiem archeoloog en leider van de opgraving van VOC schip Amsterdam) gevraagd de opgraving van het ‘Behouden Huis’ van Willem Barentsz vast te leggen.

De opgravingen bestonden er uit de restanten van het behouden huis te onderzoeken, en daar waar dat nog niet eerder was gebeurt de omgeving af te graven en te zoeken naar overblijfselen van de overwinteraars uit 1596. Helaas is het graf van Willem Barentsz nimmer gevonden. Wel zijn er vele objecten gevonden die het verhaal van de overwinteraars nog beter illustreren.

Mijn werk bestond uit het fotograferen van de objecten die uit de grond kwamen, de locatie waar het huis heeft gestaan, met name middels luchtfoto’s met behulp van een camera aan een vlieger; drones bestonden uiteraard nog niet. Met deze foto’s werd verslag gedaan van de reis en gebeurtenissen. Dit alles voor wetenschappelijke illustraties, pers en publiciteit en lezingen en presentaties door de archeologen.

Twee maal 5 weken is de expeditie van huis geweest. De eerste keer is de reis per helicopter naar het pooleiland gegaan en de tweede keer per schip, de Ivan Kiriev, een ijsversterkt expeditieschip.

De resultaten en belevenissen van de expedities van 1993 en 1995 zijn gepubliceerd in het boek ‘Nova Zembla, Recente expedities in het Noordpool gebied’Het boek staat vol met anekdotes en kranten verslagen en is rijk geïllustreerd met foto’s, waarvan velen door mij zijn gemaakt.

novazembla-recente-expedities-in-het-noordpool-gebied.jpg

Willem Baretsz

Het verhaal van Willem Barentsz behoort tot onze nationale geschiedenis en was destijds in de 16e eeuw al beroemd. Gerrit de Veer heeft destijds het verhaal opgetekend in zijn boek:

“Waerachtighe beschryvnghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort”. Het boek verscheen in 1598 bij de Amsterdamse uitgever Cornelis Claesz en werd direct een bestseller.

Nederlandse geschiedenis artikel: Lees hier