Frans Hals Museum

Fotografie onderzoeksmethoden

De restauratie-afdeling van het Frans Hals museum maakt met grote regelmaat gebruik van de door mij geleverde fotografische onderzoeks-methoden. Röntgen-, strijklicht-, UV-fluorescentie-, Infrarood-fotografie, Infrarood-reflectografie en hoge resolutie normale fotografie zijn van groot nut bij restauraties van de schilderijen.

Detail ‘Regentessen van het Oudemannenhuis‘ in strijklicht.
Kop van een vrouw in strijklicht, uit het schilderij Regentessen van het Oudemannenhuis door Frans Hals.

Afzonderlijke detailopnamen zijn bijna niet meer nodig wanneer de opnamen met de 80 megapixel Leaf camera worden gemaakt (Leaf Credo 80 WS).

Hieronder 3 uitsnedes van eenzelfde detail uit het schilderij Regenten van het St. Elisabeths Gasthuis door Frans Hals, tijdens vernisafname met de Leaf 80 camera in Normaal-licht, reflectielicht en UV-fluorescentie:

Buitentafereel

Strijklichtopnamen worden vaak zowel in horizontale als verticale richting gemaakt. Een paneel heeft in verticale richting een heel andere structuur in strijklicht dan in horizontale richting in strijklicht: