Expeditie

Satricum

Satricum is de naam van een antieke stad ongeveer 60 km ten zuiden van Rome, het tegenwoordige Borgo Le Ferriere.

De antieke stad werd in 1896 ontdekt en sinds 1977 vinden in Satricum Nederlandse opgravingen plaats, aanvankelijk door het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanaf 1991 wordt er door de Universiteit van Amsterdam (UvA) gegraven.

Sinds 2011 ben ik mee geweest als fotograaf om de opgraving vast te leggen. In 2018 ben ik voor een vijfde keer voor 6 weken mee geweest. Mijn taak is om de locatie, de verschillende grondlagen, grondprofielen en de door studenten opgegraven objecten vast te leggen. Ook in dit geval zijn de door mij gemaakte foto’s bedoeld voor wetenschappelijke publicaties, promotie, publiciteit en lezingen.

satricum.nl